5e9549a0a0115

Europa

100 000 norske soldater har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. Halvparten av dem tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden.

Etter andre verdenskrig ble de allierte enige om å dele Tyskland mellom seg i fire soner: Sovjetunionen i øst; USA, Storbritannia og Frankrike i vest. Den norske brigaden ble sendt for å støtte britenes sektor, og var underlagt britisk kommando.

Den allierte okkupasjonen av Tyskland var spesiell på mange måter. For det første var Norge, som inntil nylig hadde vært okkupert av Tyskland, nå blitt en del av okkupasjonen av nettopp Tyskland. De norske Tysklandsbrigaden – det var i alt tolv norske brigader i perioden 1947–1953 – bestod av vernepliktige soldater. Soldatene var først seks måneder i Norge, deretter seks måneder i Tyskland. Deltakelsen i okkupasjonen av Tyskland var også en del av gjenoppbyggingen av Det norske forsvaret etter krigen. Det var dessuten Norges første og desidert største bidrag til en internasjonal operasjon.

På grunn av det omfattende norske bidraget i nesten 30 ulike operasjoner i det tidligere Jugoslavia, er Balkan skilt som en egen region. Med denne kategoriseringen blir ikke Europa regionen med flest operasjoner, selv om den, på grunn av Tysklandsbrigaden, er regionen som flest norske soldater har reist til.

I tillegg til Tysklandsbrigaden har Norge deltatt i fem Nato-operasjoner i Europa. Den mest omfattende av de fem var Operation Active Endeavour hvor Norge deltok med flere fartøy og overvåkingsfly i Middelhavet. Operasjonen kom som en respons på terrorangrepene 11. september 2001, og handlet om å patruljere Middelhavet for å hindre terroraktivitet.

Dessuten deltar Norge i den fredsbevarende FN-operasjonen på Kypros. Den ble tidligere ledet av generalmajor Kristin Lund, som med utnevnelsen ble verdens første kvinnelige styrkesjef i en internasjonal operasjon. I 2021 overtok generalmajor Ingrid Gjerde sjefsstolen i operasjonen.