Om denne siden

Itjenestefornorge.no er en nettside etablert av Forsvaret for å skape større åpenhet og kunnskap om Forsvarets internasjonale operasjoner og hva Forsvarets veteraner har opplevd.

Forsvaret inviterer de som har tjenestegjort i operasjonene til å bidra med kunnskap og informasjon gjennom egne bidrag. Bidragene kan være i form av for eksempel tekst, bilder, video og lyd. Innholdet på itjenestefornorge.no består derfor både av artikler skrevet og publisert av Forsvaret, og av bidrag fra enkeltpersoner utenfor Forsvaret. Innholdet i bidragene er ikke gjennomgått og verifisert av Forsvaret, så man må være oppmerksom på at informasjonen kan være misvisende og/eller mangelfull.

Forsvaret forbeholder seg retten til å fjerne upassende bidrag. Forsvaret påtar seg intet ansvar for skade eller tap som kan ledes tilbake til informasjon publisert på itjenestefornorge.no. All publisering forutsettes utført i overensstemmelse med norsk lov, herunder Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven) samt i overensstemmelse med vilkårene for Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og brukervilkårene.

 

 1. Forsvarets veterantjeneste

  Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
  Tlf nr: 800 85 000
  Epost: veteraner@mil.no

  Ansvarlig redaktør:
  Forsvarets veteraninspektør, oberst Morten Henriksen.

  For mer informasjon om Forsvaret se www.forsvaret.no

 

Opphavsrett

Innholdet på itjenestefornorge.no er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved å sende inn bidrag godtar bidragsyteren at innholdet vil kunne viderebrukes som beskrevet i lisensen. Bidragsyteren må kun sende inn bidrag den har eierskap til, eller lov til å dele med en slik lisens.

Lisensieringen betyr i korte trekk at du har lov til følgende med innholdet på itjenestefornorge.no:

 • kopiere og tilgjengeliggjøre det andre steder
 • endre og/eller sette sammen med andre datasett
 • kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon
 • benytte datasettet kommersielt


På følgende vilkår:

 • at du navngir «Forsvaret / itjenestefornorge.no» som kilde, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet
 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes
 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til