rundt hundre personer er med på de norske missiltorpedobåtene som har i hovedoppgave å ekskortere fartøyer gjennom det trange og sterkt trafikerte gibraltar-stredetmissiletorpedoboats on mission active endeavour in cadiz. spain

Operation Active Endeavour (OAE)

Norsk deltakelse
2001–2008
2014
Land
Middelhavet
Norsk personell
1200
Type
NATO
Region
Europa

Bakgrunnen for konflikten

Bakgrunnen for opprettelsen av Operation Active Endeavour var terrorangrepene mot USA 11. september 2001. Angrepene ble gjennomført av 19 terrorister, tilknyttet terrororganisasjonen Al-Qaida, som kapret fire passasjerfly benyttet som bomber mot mål i New York og Washington D.C.

To av flyene traff World Trade Center på Manhattan i New York, det tredje Pentagon i Washington, mens det fjerde flyet styrtet i Pennsylvania. Terrorangrepet kostet 3000 mennesker livet, og førte til at en amerikanskledet koalisjon gikk til angrep på et Taliban-styrt Afghanistan, som i lengre tid hadde latt Al-Qaida bruke landet som base.

Om denne operasjonen

12. september 2001 ble det besluttet å benytte Natos artikkel 5 som respons på angrepet dagen før. Angrepet på USA ble ansett som et angrep på hele alliansen, og det var første gang i Natos historie artikkelen ble benyttet. Som en del av flere tiltak, blant annet Operation Eagle Assist, ble Operation Active Endeavour innledet 6. oktober 2001.

Oppdraget gikk opprinnelig ut på patruljere det østlige Middelhavet, monitorere skipstrafikk og borde mistenkelige fartøy for å utelukke terrorvirksomhet. I 2003 ble oppdraget utvidet til eskortering av fartøyer gjennom Gibraltarstredet, ettersom stredet ble oppfattet som en risikosone for terrorangrep. Fra og med 2004 har operasjonen hatt hele Middelhavet som operasjonsområde. Operasjonen ble avsluttet sommeren 2016 og erstattet av Operation Sea Guardian.

Norges bidrag

Fra 2001 til 2008 deltok Norge med styrker fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Sjøforsvaret bidro i flere perioder med fregatter, missiltorpedobåter og ubåten KNM Uthaug. Luftforsvarets bidrag bestod av Orion overvåkningsfly med base på Sicilia.

Fra april til mai 2014 deltok Norge, etter et fravær på seks år, med fregatten KNM Thor Heyerdahl. Fartøyet var operasjonens flaggskip, og bidro til overvåkning av skipstrafikken i Middelhavet. Det hadde med seg besetning, den norske styrkesjefen, flaggkommandør Nils-Andreas Stensønes, hans stab, og et bordingslag fra Kystjegerkommandoen.

Tips til videre lesning