Fra FN´s buffer sone

UN Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)

Norsk deltakelse
2014–D.D.
Land
Kypros
Norsk personell
< 10
Type
FN
Region
Europa

Bakgrunnen for konflikten

Kjernen i konflikten på Kypros er motsetninger mellom greske kyprioter og den tyrkisk kypriotiske minoriteten. Da Kypros ble en selvstendig stat i 1960, kom den tidligere koloniherren Storbritannia, i samråd med Hellas og Tyrkia, fram til en ordning for fordeling av politisk makt. Avtalen rakk aldri å bli implementert ettersom det i løpet av få år brøt ut kamper mellom de to gruppene.

Kampene endte med delingen av hovedstaden Nicosia i 1964 langs en våpenhvilelinje kalt «green line», og det ble satt inn en fredsbevarende styrke i regi av FN. I 1974 gjennomførte greske militære et kupp. Tyrkia reagerte på kuppet ved å invadere Kypros, og ta kontroll over ca. en tredjedel av øya. Fra 1983 ble den tyrkiskokkuperte delen av øya kalt Nord-Kypros. I dag er den greskdominerte delen av Kypros en del av EU, og til tross for at grensene mellom de to delene ble åpnet i 2003, har man ikke kommet fram til en permanent løsning på konflikten.

Om denne operasjonen

UNFICYP ble opprettet av FNs sikkerhetsråd ved resolusjon 186 i 1964. Mandatet var å hindre at kampene blusset opp igjen, å bidra til lov og orden og å bidra til at Kypros kunne vende tilbake til normale forhold. Etter stridighetene i 1974 ble mandatet utvidet. FN fikk ansvar for å overvåke en våpenhvile, og opprettholde en buffersone mellom partene. I tillegg til disse oppgavene leverer FN-operasjonen humanitærhjelp til utsatte minoriteter innenfor de to delene av Kypros.

Operasjonen består av nærmere 1100 personer, inkludert i overkant av 850 militære styrker, 60 politi, og de resterende sivilister. Siden operasjonen ble opprettet har over 150 000 soldater tjenestegjort på Kypros, nesten 180 personer har mistet livet.

Norges bidrag

Norge deltok for første gang i UNFICYP fra 11. august 2014 da generalmajor Kristin Lund, som verdens første kvinne, tok over sjefsrollen for en militær fredsbevarende styrke i en FN-operasjon. Norge deltok også med støttepersonell. Lund avsluttet sitt engasjement i juli 2016.

Kristin Lund sammen med en annen soldat foran et flyvrak på Kypros.
Generalmajor Kristin Lunds første dag på jobben som styrkesjef for UNFICYP-styrken på Kypros.

Våren 2021 ble generalmajor Ingrid Gjerde utnevnt til ny styrkesjef for operasjonen. Hun ble dermed sjette nordmann og andre norske kvinne som inntar jobben som styrkesjef for en fredsbevarende operasjon i FN.

Ingrid Gjerde
Ingrid Gjerde. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Tips til videre lesning