øvelse i massetjeneste i lebane leir, Kosovo
norwegian kfor soldiers train to handle demonstrators in Camp Lebane, Kosovo

Balkan

Krigene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet var brutale. De førte til de største fredsoperasjonene verden til da hadde sett. Rundt 14 000 norske soldater deltok i nærmere 30 ulike operasjoner.

I kjølvannet av den kalde krigen gikk Jugoslavia i oppløsning. I juni 1991, etter lengre perioder med uroligheter, ble Slovenia og Kroatia de første republikkene som erklærte seg selvstendige fra Jugoslavia. Makedonia og Bosnia-Hercegovina fulgte etter i løpet av et drøyt halvår. Kroatia og Bosnia-Hercegovina, som begge hadde betydelige serbiske minoriteter, ble åsted for krigshandlinger og omfattende overgrep mot sivile. I Kosovo endte motsetningene mellom det albanske flertallet og det serbiske mindretallet i voldelig konflikt.

Balkankrigene, som pågikk gjennom nesten hele 1990-tallet, gjorde inntrykk på en hel verden. Brutaliteten, massakrene og de enorme flyktningestrømmene førte til en rekke ulike fredsoperasjoner. Mislykkede forsøk på å få til fredsavtaler, og FN-styrker som verken var utstyrt eller hadde mandat til å gjøre slutt på krigene, gjorde at det internasjonale samfunnet måtte tenke nytt. Etter massakren i Srebrenica fulgte flere robuste, såkalte fredsopprettende, operasjoner, i regi av Nato.

Rundt 14 000 norske soldater bidro i nærmere 30 ulike operasjoner i regi av både FN, Nato, OSSE og EU. Blant FN-operasjonene sendte Norge flest soldater til UNPROFOR og UNPREDEPIFORSFOR og KFOR var de største norske Nato-bidragene. De norske militære bidragene på Balkan var omfattende – Norge deltok med soldater både på land, til sjøs og i luften. Norske spesialstyrker ble for første gang brukt i internasjonale operasjoner, og Telemark bataljon ble satt inn for aller første gang, i Kosovo.