UN Mission in Sudan (UNMIS)

Norsk deltakelse
2005–2011
Land
Sudan
Norsk personell
200
Type
FN
Region
Afrika

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Sudan var en borgerkrig mellom sudanesiske myndigheter og «Sudan Peoples Liberation Army», den militære delen Sør-Sudans frigjøringsbevegelse. Siden 1972 hadde de sørlige delen av landet vært preget av flere kortvarige opprør mot myndighetene. Borgerkrigen brøt ut i 1983, og handlet hovedsakelig om kontroll over ressurser og et uavhengig Sør-Sudan. En sentral del av konflikten var i tillegg hvilken rolle religion skulle ha i samfunnet. Sør-Sudan var, og er, hovedsakelig kristent og animistisk, og var i konflikt med det muslimskdominerte nord.

I 2005 ble det signert en fredssavtale mellom Sudan og Sør-Sudan (Sudan Peoples Liberation Movement), som gjorde slutt på borgerkrigen. Krigen hadde til da krevd over to millioner menneskeliv, og gjort 600 000 til flyktninger. 

Sør-Sudan har også etter 2005 slitt med interne problemer. Det har vært en rekke etniske konflikter mellom forskjellige stammer. Flere ulike bevæpnede militsgrupper har operert på grensen til Sudan. Kvegtyveri har vært, og er fremdeles, utbredt og har ført til flere voldelige sammenstøt.

Om denne operasjonen

Fredsavtalen i 2005 la grunnlaget for at FNs sikkerhetsråd i mars vedtok resolusjon 1590 (2005) og opprettet UNMIS. Mandatet var å støtte realiseringen av fredsavtalen, å legge til rette for at flyktninger trygt kunne vende tilbake til hjemmene sine, bidra med humanitærhjelp og beskytte sivilbefolkningen. Mandatet inkluderte også retten til selvforsvar og beskyttelse av humanitært personell.

Et stort antall land bidro til UNMIS med militært personell og politi, og i september 2006 nådde operasjonen målet om en samlet styrke på 10 000. Antallet ble opprettholdt frem til operasjonen ble avsluttet 9. juli 2011. I forbindelse med Sør-Sudans uavhengighet samme år, videreførte FN bidraget til UNMISS og UNISFA med nye mandater.

Norges bidrag

Norge bidro til operasjonen med en sanitetsavdeling, ubevæpnede observatører og stabsoffiserer til hovedkvarteret fra starten i 2005. 

Observatørene ble plassert på forskjellige lag, bestående av bidrag fra hele verden, utplassert i forskjellige deler av Sør-Sudan. Oppgavene bestod i patruljering, noe som innebar mye reisevirksomhet, for å skaffe informasjon om lokale forhold. Dialog med lokalbefolkningen og militære avdelinger var sentralt. Observatørene fulgte blant annet med på de humanitære forholdene og om fredsavtalen mellom de tidligere stridende partene ble overholdt.

Det norske sanitetsbidraget bestod av 11 personer over en periode på ca. seks måneder fra sommeren 2005. Bidraget holdt til sammen med italienske fallskjermjegere i Khartoum, og hadde i oppgave å støtte disse.

Da operasjonen ble avsluttet i juli 2011 gikk både observatører og stabsoffiserer over til tjeneste i UNMISS og UNISFA.