Feltvogner utenfor hovedinngangen til det norske feltsykehuset i Abéché i Tsjad

Afrika

Siden begynnelsen av 1990-tallet har Norge deltatt i en rekke operasjoner i Afrika – de aller fleste under FN-flagg. Det største norske bidraget foregikk imidlertid langt tidligere.

I 1960 fikk Kongo sin uavhengighet fra Belgia. Det ble ingen fredelig overgang, og en FN-styrke (ONUC) ble satt inn for å holde landet samlet. Fra 1960 til 1964 tjenestegjorde nesten 1200 nordmenn over store deler av det gigantiske sentralafrikanske landet.

Mange år senere, i 2001, skulle norske observatører komme tilbake til Kongo. Utfordringene hadde dessverre ikke blitt noe mindre. Oppgavene og utfordringene til observatørstyrken MONUC og stabiliseringsstyrken MONUSCO, hvor norske soldater deltok, var overveldende.

De siste årene har spesielt tre land vært sentrale når det gjelder norske bidrag: Sudan, Sør-Sudan og Somalia. 

Norske soldater har vært med på hele syv ulike operasjoner i Sudan og Sør-Sudan. Borgerkrigen mellom Sudan og frigjøringsbevegelsen i sør, fredsavtalen i 2005, løsrivelsen av Sør-Sudan i 2011 og grensetvister i etterkant har vært hovedingrediensene. I disse misjonene har Norge først og fremst stilt med observatører. Norge har også vært i Darfur, i det vestlige Sudan. Som en følge av konflikten i Darfur, hvor svært mange mennesker måtte flykte til nabolandene, har Norge også bidratt med et feltsykehus i Tsjad (MINURCAT).

Norges militære innsats i Somalia begynte i 1992, da FN satt inn en fredsstyrke for å sikre nødhjelpsleveranser og å overvåke situasjonen i landet, etter at Somalia som stat kollapset året før. Selv om FN etterhvert sendte både flere soldater og endret mandatene, klarte de internasjonale styrkene aldri å få kontroll over situasjonen. De ble i stedet trukket inn i krigføringen i Somalia, og måtte til slutt trekke styrkene sine ut av landet. Selv om krigen i Somalia fikk en del oppmerksomhet i media, og er udødeliggjort i filmen «Black Hawk Down», fikk de norske soldatene (140 stykker på det meste) som deltok, liten oppmerksomhet i Norge. De norske fartøyene som har seilt i Adenbukta de siste årene, er derimot godt kjent. En rekke soldater som tjenestegjør i Sjøforsvaret, har nå erfaring fra piratjakt utenfor Somalia.