UN Interim Security Force for Abyei (UNISFA)

Norsk deltakelse
2011
Land
Sør-Sudan
Norsk personell
< 10
Type
FN
Region
Afrika

Bakgrunnen for konflikten

I 2005 ble det signert en fredssavtale mellom Sudan og Sør-Sudan («Sudan Peoples Liberation Movement»), som gjorde slutt på en borgerkrig som hadde vart siden 1983. I etterkant av Sør-Sudans løsrivelse i 2011, oppsto det en konflikt med Sudan som følge av uenigheter om grensen, og hvordan oljeressursene skulle fordeles mellom landene. Størsteparten av oljen befinner seg i Sør-Sudan, mens den eneste oljerørledningen går gjennom Sudan.

Abyei-området er omstridt. Både Sudan og Sør-Sudan hevder området som sitt, og det er i 2014 kontrollert av førstnevnte. Historisk har området fungert som et knutepunkt mellom sør og nord, og har lenge vært åsted for store migrasjoner av kveg – noe som skaper konflikt og spenning mellom nomader og fastboende. 

I mai 2011 brøt det ut omfattende uroligheter og kamper i Abyei, noe som resulterte i at over 100 000 mennesker ble fordrevet fra sine hjem. Store deler av Abyei-by ble ødelagt av sudanesiske styrker og militssoldater.

Om denne operasjonen

UNISFA ble opprettet som et svar på hendelsene i mai og juni 2011. FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1990 (2011) som ga de fredsbevarende styrkene mandat til å bruke makt for å beskytte sivilbefolkningen, humanitært personell og i selvforsvar. Styrken, ledet av Etiopia, omfattet innledningsvis 4200 militære, to år senere ble dette oppjustert til ca. 5300. Ved opprettelsen av operasjonen ble det benyttet styrker fra UNMIS, som befant seg i området.

Operasjonen, som fortsatt pågår, fikk også mandat til å se til at Abyei ble demilitarisert. Styrker fra Sudan og Sør-Sudan skulle trekkes ut, og overlate sikkerheten til UNISFA og lokalt politi. Dette kravet har fremdeles ikke blitt oppfylt. FN-styrken skal dessuten bistå med humanitærhjelp og sikkerhet for områdets oljeinstallasjoner.

Norges bidrag

Norge bidro fra starten av operasjonen den 27. juni 2011 med stabsoffiserer. De befant seg allerede i området, med hovedkvarter i Abyei-by, og ble overført fra observatørroller i UNMIS. Nordmennene ble vitne til kampene i byen og stadig utsatt for trusler, trakassering og angrep på FN-leiren. I august 2011 ble det besluttet å evakuere Abyei, og overføre det norske bidraget til UNMISS.