Et FN kjøretøy på veien mellom Support Base Malakal og flyplassen i Malakal, Sør-Sudan / A UNMISS vehicle on the road between Support Base Malakal and the airport in Malakal in South Sudan

UN Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)

Norsk deltakelse
2011–D.D.
Land
Sør-Sudan
Norsk personell
100
Type
FN
Region
Afrika

Bakgrunnen for konflikten

I 2005 ble det signert en fredssavtale mellom Sudan og Sør-Sudan (Sudan Peoples Liberation Movement), som gjorde slutt på en borgerkrig som hadde vart siden 1983. I etterkant av Sør-Sudans løsrivelse i 2011, oppsto det en konflikt med Sudan som følge av uenigheter om grensen, og hvordan oljeressursene skulle fordeles mellom landene. Sør-Sudan har også lenge slitt med interne problemer. Det har vært en rekke etniske konflikter mellom forskjellige stammer i landet. Flere ulike bevæpnede militsgrupper har operert på grensen til Sudan. Kvegtyveri har vært, og er fremdeles, utbredt og har ført til flere voldelige sammenstøt.

I 2015 rapporterte FN at situasjonen i landet har blitt gradvis forverret etter at det i desember 2013 brøt ut en åpen konflikt mellom landets president og tidligere visepresident. Det har blitt rapportert om omfattende krigsforbrytelser, vold mot sivile og seksuelle overgrep. I 2017 rapporterte FN at 1.8 millioner har flyktet til nabolandene siden konflikten startet i desember 2013.

Om denne operasjonen

Etter å ha fastslått at situasjonen i Sør-Sudan utgjorde en trussel mot sikkerhet og fred i regionen, opprettet FN gjennom resolusjon 1996 (2011) UNMISS i juli 2011. Hovedhensikten med operasjonen, som fortsatt pågår, er å støtte Sør-Sudan i oppbyggingen av den nye nasjonen, sikre fred i området, beskytte sivile og legge til rette for humanitært arbeid. 

Oppdraget skal bidra til å styrke den sørsudanske statens kapasitet til å styre effektivt og demokratisk, og å etablere gode relasjoner til sine naboer. UNMISS består av 14 000 militært personell, og politibidraget omtrent 1500 personell.​ En av oppgavene har vært å hjelpe den sørsudanske staten med avvæpning av tidligere stridende.

Norges bidrag

Norge har bidratt med militært personell siden 2011. Det første året med tolv stabsoffiserer og observatører. Fra 2012 ble det norske bidraget økt til 18 personer.

I dag stiller Forsvaret med til sammen 17 stabsoffiserer i UNMISS. 13 av offiserene jobber ved FN-operasjonens hovedkvarter i Juba mens de resterende er stasjonert ved operasjonens sektorhovedkvarter. Perioden hver enkelt offiser tjenestegjør ute varierer mellom 6 måneder og ett år.

Dagens stabsoffiserene jobber i FN-operasjonens hovedkvarter i Juba og har ansvaret for personell, operasjoner, planlegging, trening og opplæring samt militær informasjon.

De militære liaisonoffiserene er stasjonert flere steder i landet. Oppgaven deres er å være et bindeledd mellom militære styrker og sivile, og å holde kontakt med sørsudanske myndigheter.