Oversiktsbilde av Kabul

Overview from Kabul

UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)

Norsk deltakelse
2007–2014
Land
Afghanistan
Norsk personell
20
Type
FN
Region
Asia

Bakgrunnen for konflikten

Afghanistan er et land med flere folkegrupper og en svak statsdannelse. Mye reell makt ligger stadig hos lokale ledere, klanoverhoder og krigsherrer. Taliban, som tok makten på 1990-tallet, opprettet et strengt styresett tuftet på en konservativ religiøs plattform. Samtidig lot regimet al-Qaida etablere seg i landet.

Etter terrorangrepene i USA 11. september 2001 gikk USA og koalisjonsstyrker til angrep mot al-Qaida og dets støttespiller Taliban. Flere land gikk med i koalisjonen. Kampen mot terror hadde startet, og Afghanistan ble den viktigste arenaen. Den første operasjonen i Afghanistan var Operation Enduring Freedom i oktober 2001, fulgt av stabiliseringsstyrken ISAF i desember.

Om denne operasjonen

UNAMA ble opprettet som et politisk oppdrag av FNs sikkerhetsråd ved resolusjon 1401 i 2002, etter anmodning fra afghanske myndigheter. Mandatet var å yte assistanse til myndighetene og det afghanske folket ved å tilrettelegge for varig fred og utvikling. Operasjonen ble opprinnelig gitt mandat for ett år, og har siden blitt forlenget gjentatte ganger gjennom nye resolusjoner.

UNAMA har også jobbet med å lede og tilrettelegge for sivile bistandsprogrammer i deres arbeid i Afghanistan. Operasjonen har vært involvert i gjennomføringen av valg i landet, inkludert valget i 2014. UNAMA, som et politisk oppdrag, er også involvert i de politiske prosessene i Afghanistan.

Norges bidrag

Norge deltok for første gang i UNAMA i februar 2007 med en militærrådgiver. Fra 2008 var Norge representert med militærrådgivere og stabsoffiserer i henholdsvis Kabul og Mazar-e-Sharif nord i landet. Oppgavene var å støtte den sivile utviklingen i Afghanistan i henhold til UNAMAs mandat. Norge avsluttet sitt bidrag til operasjonen i august 2014.

Norge mistet en person i UNAMA, oberstløytnant Siri Skare, under et angrep mot FN-kontoret i Mazar-e-Sharif i april 2011. I september 2011 ble Skare hedret med en base i hennes navn på Seychellene, i forbindelse med Luftforsvarets innsats i Operasjon Ocean Shield.

Tips til videre lesning