Afghanske og norske styrker på oppdrag i Almar distrikt i Faryab-provinsen, Afghanistan / Norwegian and afghan forces on mission in Almar district, Faryab province

Asia

At Norge har bidratt tungt i Afghanistan gjennom mange år, har de fleste fått med seg. Mindre kjent er kanskje det norske feltsykehuset i Korea på 1950-tallet.

Koreakrigen var den første alvorlige konflikten under den kalde krigen. De to supermaktene Sovjetunionen og USA hadde sterke interesser på Koreahalvøya, og krigen ble derfor ikke bare en intern koreansk konflikt. Etter at Nord-Korea i 1950 gikk til angrep på Sør-Korea, fikk USA i oppgave å lede en FN-styrke for å slå tilbake angrepet. Krigen varte til 1953, og krevde nesten fire millioner menneskeliv. 

Det norske feltsykehuset i Korea, som var operativt fra 1951 til 1954, hadde nok å gjøre i den blodige konflikten. En konflikt som rammet svært mange sivile. De 623 norske veteranene fra feltsykehuset NORMASH er gjentatte ganger blitt hyllet som helter av den sør-koreanske regjering, både under seremonier i Norge og i Sør-Korea.

Etter terrorangrepene 11. september 2001 har Norge sendt rundt 9000 norske kvinner og menn til militære operasjoner i Afghanistan. Mest kjent er kanskje innsatsen i ISAF-styrken. Men Norge har også bidratt i tre andre operasjoner, som har vært en del av det omfattende internasjonale bidraget i det krigsherjede landet. Les mer om de ulike bidragene i Afghanistan ved å klikke på operasjonene i menyen til høyre.

I tillegg til innsatsen i Korea og Afghanistan har Norge deltatt i observatør-misjoner i India, Pakistan, Georgia, Øst-Timor, Indonesia, Tadsjikistan og Nepal.

På grunn av de mange operasjonene i Midtøsten har vi valgt å gjøre dette området til en egen region. Disse operasjonene er derfor ikke inkludert i Asia-oversikten.