Mannskap ombord på et Orion P3N overvåkingsfly leter etter pirater under Operasjon Ocean Shield i AdenbuktaOrion crew searching for pirates during Operation Ocean Shield outside Somalia

Operation Ocean Shield

Norsk deltakelse
2011
2013
Land
Adenbukta
Norsk personell
450
Type
NATO
Region
Afrika

Bakgrunnen for konflikten

Piratvirksomhet i Adenbukta og utenfor kysten av Somalia var i kjølvannet av den somaliske borgerkrigen et voksende problem utover 2000-tallet. Virksomheten utgjør i dag fortsatt en trussel mot internasjonal handel, regional økonomi og sikkerhet til sjøs. Et typisk scenario ved et piratangrep er kapring av fartøyer og fangenskap for mannskapet om bord. Hovedmålet for piratene er å bytte gisler og fartøy mot løsepenger.

Om denne operasjonen

Operasjonen Ocean Shield ble opprettet i 2008, og hadde til hensikt å beskytte sivil skipstrafikk mot piratvirksomhet utenfor Afrikas horn. Operasjonen ble ledet fra Natos maritime hovedkvarter i Northwood utenfor London. Enkeltnasjoner som Kina, Russland, Japan, Iran, Malaysia og Sør-Korea bidro også med å sikre skipstrafikken mot piratvirksomhet i området. 

Oppdraget ble gjennomført ved å utføre eskorte av fartøy, gripe inn i forsøk på kapring av skip, og å øke den generelle sikkerhetssituasjonen i operasjonsområdet. Ocean Shield bidro også til større internasjonal samhandling i regionen, for eksempel gjennom samarbeid med den EU-ledede operasjon Atalanta.

Operasjonen ble avsluttet i desember 2016.

Norges bidrag

I den første perioden Norge bidro til Ocean Shield, fra september til desember 2011, stilte Luftforsvaret med et Orion P-3N overvåkningsfly. Flyet hadde i oppdrag å drive overflatesøk og etterretningsinnsamling. I tillegg til å søke etter pirater i Det indiske hav, skulle de norske Orion-pilotene også registrere aktivitet i piratleirene langs Somalias kyst. 

I perioden 7. juni til 7. desember 2013 deltok Norge med fregatten KNM Fridtjof Nansen ledet av styrkesjef flaggkommandør Henning Amundsen. Dette var første gang en norsk offiser ledet en maritim Nato-operasjon. Fregatten hadde i oppdrag å oppdage, avbryte og forhindre piratvirksomhet.

Marinejegerkommandoen stilte med personell på fregatten i 2013. Arbeidsmetodene deres bestod blant annet i å oppsøke landsbyene langs kysten for å innhente informasjon og etterretning om piratenes nettverk og planer. Den innsamlede informasjonen kunne brukes til målrettede operasjoner mot piratvirksomhet. Et sanitetsbidrag var også til stede om bord for å ta vare på såret eller skadet personell.