Operation Anchor Guard

Norsk deltakelse
1990–1991
Land
Tyrkia
Type
NATO
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

2. august 1990 invaderte Saddam Husseins Irak nabolandet Kuwait. Bakgrunnen for invasjonen hadde sammenheng med en stor gjeld Irak hadde pådratt seg under krigen mot Iran gjennom 1980-tallet, lave oljepriser og påståtte historiske krav på Kuwaits territorium.

FN fordømte straks Iraks angrep, innførte økonomiske sanksjoner, og krevde at landet trakk tilbake sine styrker. Saddam svarte med å innlemme Kuwait som Iraks 19. provins og sende 300 000 tropper til landet. Samtidig bygde en USA-ledet koalisjon opp store styrker i Saudi-Arabia, under navnet Operation Desert Shield, og truet Irak med å bruke makt om okkupasjonen av Kuwait ikke opphørte innen 15. januar 1991. Da kravene ikke var innfridd, startet koalisjonen, 16. januar, massive luftangrep mot Irak. Operasjonen ble kalt Desert Storm.

Om denne operasjonen

Operation Anchor Guard var Natos respons på hendelsene i Kuwait. I august 1990 sendte alliansen styrker i form av AWACS-overvåkningsfly til det østlige Tyrkia. Oppdraget gikk ut på overvåkning av Tyrkias grense til Irak, og følge med på trafikk i luften og til sjøs i den østlige delen av Middelhavet.

Hensikten med operasjonen var å beskytte Natos sørlige flanke i tilfelle irakisk aggresjon. I løpet av operasjonen fløy besetningene over 8500 timer fordelt på 1129 oppdrag. Oppdraget ble avsluttet 9. mars 1991.

Norges bidrag

Norge bidro til operasjonen med besetningsmedlemmer til overvåkningsflyene. Det norske bidraget deltok som en del av Natos «Early warning and control force» med hovedbase i Geilenkirchen i Tyskland.