norsk fn soldat 1997

Midtøsten

Fra Libya i vest, til Iran i øst: Helt siden 1950-tallet har Norge deltatt med med både militære styrker og observatører i en rekke ulike operasjoner.

Etter at Israel angrep PLO i Sør-Libanon i 1978, bestemte FN seg for å sende en midlertidig fredsstyrke, UNIFIL. Tre tiår senere står styrken fortsatt i Sør-Libanon. Mer enn 22 000 nordmenn har tjenestegjort i UNIFIL på 1970-, 1980-, 1990- og 2000-tallet. For en ny generasjon nordmenn ble UNIFIL symbolet på fredsstyrker og internasjonale operasjoner. Innsatsen i Libanon er fortsatt Norges største bidrag i utlandet etter Tysklandsbrigaden.

Flere av de som ble satt inn i den første kontingenten i Libanon i 1978, hadde erfaring fra en annen FN-operasjon i Midtøsten, UNEF. Operasjonen på Gaza var FNs første fredsbevarende operasjon. Hensikten var å overvåke tilbaketrekkingen av de franske, britiske og israelske styrkene som hadde gått til angrep etter at Egypt valgte å nasjonalisere Suezkanalen. Når det var gjort, skulle styrken fungere som en buffer mellom Egypt og Israel. Over 10 000 nordmenn tjenestegjorde i UNEF.

Norge har også deltatt i en rekke mindre kjente observatøroperasjoner i Midtøsten. At de er lite kjent, betyr ikke at de er uviktige. UNTSO, hvor Norge har hatt observatører kontinuerlig siden 1956, blir av partene i regionen, den dag i dag, sett på som en viktig og troverdig aktør. Også MFO, hvor Norge har vært tilstede siden 1982, spiller fortstatt en viktig rolle. MFOs oppgave er å overvåke at Camp David-avtalen blir overholdt.

Til denne regionen hører også Irak-krigene på 1990- og 2000-tallet.