Operation Desert Shield

Norsk deltakelse
1990–1991
Land
Saudi-Arabia
Norsk personell
400
Type
Koalisjon
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

2. august 1990 invaderte Saddam Husseins Irak nabolandet Kuwait. Bakgrunnen for invasjonen hadde sammenheng med en stor gjeld Irak hadde pådratt seg under krigen mot Iran gjennom 1980-tallet, lave oljepriser og påståtte historiske krav på Kuwaits territorium.

FN fordømte straks Iraks angrep, innførte økonomiske sanksjoner, og krevde at landet trakk tilbake sine styrker. Saddam svarte med å innlemme Kuwait som Iraks 19. provins og sende 300 000 tropper til landet. Samtidig bygde en USA-ledet koalisjon opp store styrker i Saudi-Arabia og truet Irak med å bruke makt om okkupasjonen av Kuwait ikke opphørte innen 15. januar 1991. Da kravene ikke var innfridd, startet koalisjonen, 16. januar, massive luftangrep mot Irak. Operasjonen ble kalt Desert Storm.

Om denne operasjonen

Operation Desert Shield ble innledet 7. august 1990 da de første amerikanske styrkene ankom Saudi-Arabia. Operasjonen ble iverksatt ettersom USA fryktet Saddam Husseins Irak skulle angripe Saudi-Arabia, og ta kontroll over store deler av landets oljeresurser. I januar 1991 hadde den amerikanskledede operasjonen en styrke på over 700 000 soldater stående klare til krig.

Norges bidrag

Norge deltok i operasjonen med kystvaktfartøyet KV Andenes, som ankom Persiabukta i oktober 1990, og hadde base i Dubai i De forente arabiske emirater. Oppdraget gikk ut på å håndheve de mange FN-sanksjonene som hadde blitt pålagt Irak etter angrepet på Kuwait. En del av disse oppgavene gikk ut på å overvåke skipstrafikken i området og skaffe seg oversikt over hvilken destinasjon de var på vei til, og hva de fraktet. KV Andenes fikk også i oppdrag å være støttefartøy for en dansk korvett. Kysvaktfartøyet deltok videre i Operation Desert Storm fra 16. januar 1991.