Operation Desert Storm

Norsk deltakelse
1991
Land
Irak
Kuwait
Saudi-Arabia
Norsk personell
400
Type
Koalisjon
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

2. august 1990 invaderte Saddam Husseins Irak nabolandet Kuwait. Bakgrunnen for invasjonen hadde sammenheng med en stor gjeld Irak hadde pådratt seg under krigen mot Iran gjennom 1980-tallet, lave oljepriser og påståtte historiske krav på Kuwaits territorium.

FN fordømte straks Iraks angrep, innførte økonomiske sanksjoner, og krevde at landet trakk tilbake sine styrker. Irak svarte med å innlemme Kuwait som Iraks 19. provins og sende 300 000 tropper til landet. Samtidig bygde en USA-ledet koalisjon opp store styrker i Saudi-Arabia, under navnet Operation Desert Shield, og truet Irak med å bruke makt om okkupasjonen av Kuwait ikke opphørte innen 15. januar 1991. Dagen etter, da kravene ikke var innfridd, startet koalisjonen massive luftangrep mot Irak – Operation Desert Storm.

Om denne operasjonen

Operation Desert Storm ble iverksatt med støtte i FNs sikkerhetsråds resolusjon 678 av 29. november 1990. Resolusjonen ga koalisjonen rett til bruk av alle midler for å tvinge Irak til å trekke seg ut av Kuwait.

Operasjonen var i første omgang en massiv bombekampanje mot irakiske styrker og infrastruktur, fulgt opp av en bakkeinvasjon i både Kuwait og de søndre delene av Irak. Ved utgangen av februar var Iraks nederlag et faktum, og man kom til enighet om en våpenhvile. I fredsavtalen ble Irak pålagt å anerkjenne Kuwaits uavhengighet, å kvitte seg med alle masseødeleggelsesvåpen, og missiler med rekkevidde over 150 kilometer.

Norges bidrag

Norge bidro til operasjonen med kystvaktfartøyet KV Andenes i Persiabukta, videreført fra den foregående operasjonen Desert Shield, med base i Dubai i De forente arabiske emirater. KV Andenes bidro til å støtte en dansk korvett samt håndhevelse av den FN-støttede blokkaden av Irak ved å blant annet overvåke skipstrafikk.

I januar 1991 besluttet Norge å utvide bidraget med et sanitetskompani. Kompaniet fikk tilholdssted i Al-Jubail i Saudi-Arabia fra februar til april, hvor de blant annet fikk ansvar for sanitetstjenesten da koalisjonen begynte å trekke seg tilbake etter våpenhvileavtalen. Dette bidraget ble videreført under FN-ledelse i UNIKOM i slutten av april 1991.