Eksteriør-bilde på South Camp i MFO. / Exterior photo in South Camp in the MFO.

Multinational Force & Observers (MFO)

Norsk deltakelse
1982–D.D.
Land
Egypt
Norsk personell
150
Type
Multinasjonal
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

Etter et langt og turbulent forhold med flere kriger og konflikter mellom Israel og Egypt, kom landene fram til en fredsavtale 26. mars 1979. Avtalen fikk navnet Camp David-avtalen. Denne gikk ut på at begge landene skulle anerkjenne hverandre samt avslutte stridighetene som hadde pågått siden opprettelsen av staten Israel i 1948.

Sikkerhetssituasjonen i Sinai, et egyptisk ørkenområde som grenser mot Israel, var generelt stabil frem til tidligere president Muhammad Hosni Mubaraks fall vinteren 2011. I sikkerhetsvakuumet som oppstod etter Mubaraks fall, har Sinai blitt preget av utfordringer med lokale opprørsgrupper. Disse har fått tilgang på våpen fra Libya etter at Muammar al-Gadaffi ble fjernet fra makten. Urolighetene på Gaza-stripen har også spredt seg til Sinai og gjort situasjonen ytterligere ustabil.

Om denne operasjonen

Etter at Egypts og Israels ønske om å opprette en fredsbevarende FN-styrke ble avvist av FNs sikkerhetsråd i 1981, bestemte USA seg for, gjennom en avtale med Egypt og Israel, å etablere en uavhengig organisasjon. Dette førte til at MFO ble grunnlagt 25. april 1982, med hovedkontor i Roma. Kontoret i Roma består av en sivil direktør med en stab av spesialister, og er ansvarlig for å støtte og administrere styrkene i Sinai.

MFO skal observere, rapportere og verifisere at Camp David-avtalen blir overholdt, og har siden 2005 også hatt i oppdrag å overvåke utsettingen av grensevakter på egyptisk side mot grensen til Gaza. Overtredelser blir anmeldt til begge parter.

MFO er lokalisert i to leirer: Forward Operating Base North (FOB-N) og South Camp. Hovedkvarteret ligger i (FOB-N), omtrent tyve kilometer fra Middelhavet. South Camp ligger ved Sharm el-Sheikh ved Rødehavet. MFO er utgruppert med 29 små stasjoner langs hele den om lag 190 kilometer lange grensen mellom Egypt og Israel.

MFO driftes økonomisk som et spleiselag der USA, Egypt og Israel har likeverdige bidrag. USA bidrar i tillegg med ekstra midler innenfor styrkebeskyttelse. Det er også en rekke andre land som bidrar med årlige summer, blant annet Norge.

Norges bidrag

Norge har bidratt med over 100 personer til MFO siden operasjonen ble opprettet i 1982, fordelt på 2-4 offiserer per år. I løpet av denne tiden har man bidratt med fire styrkesjefer: Generalløytnant Fredrik Bull-Hansen 1981–1984, generalløytnant Egil Ingebrigtsen 1984–1989, generalmajor Tryggve Tellefsen 1997–2001 og generalmajor Kjell Narve Ludvigsen 2007–2010.

Norge er i dag representert i Egypt med stabsoffiser. De norske offiserene er stasjonert i south camp og består av en offiser som er rådgiver for styrkesjefen, en offiser i planavdelingen og en liaisonoffiser.

Liasonoffiserene tilrettelegger møter mellom partene og MFO, bidrar til transporten av møtedeltakerne og sikrer de nasjonale representantene i disse møtene. I tillegg sikrer de at partene opprettholder kommunikasjon med hverandre.

Tips til videre lesning