op n 40 i makedonia 1998 observation post in macedonia 1998

UN Preventive Deployment Force (UNPREDEP)

Norsk deltakelse
1995–1999
Land
Nord-Makedonia
Norsk personell
350
Type
FN
Region
Balkan

Bakgrunnen for konflikten

Makedonia var en del av Jugoslavia før landet gikk i oppløsning i 1992. Konflikten som i større eller mindre grad omfattet alle de fem andre republikkene som utgjorde Jugoslavia, spredte seg aldri på samme måte til Makedonia. Samtidig som Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Kosovo ble hjemsøkt av de blodigste krigshandlingene i Europa etter andre verdenskrig, forble områdene rundt Makedonias grenser rolige og stabile.

Om denne operasjonen

UNPREDEP ble opprettet i forbindelse med termineringen av UNPROFOR i Makedonia i mars 1995. FN-styrkene ble opprinnelig satt inn i landet i februar 1993, etter anmodning fra lokale myndigheter. Hensikten var å unngå at det brøt ut konflikt eller krigshandlinger.

FN-styrkene skulle holde øye med og rapportere alle hendelser, og hindre sammenstøt, i grenseområdene mellom Makedonia og det tidligere Jugoslavia. På denne måten skulle man hindre at situasjonen kom ut av kontroll og kunne true fred og stabilitet i Makedonia.

UNPREDEP, og dermed også Norges bidrag, ble avsluttet 1. mars 1999 ettersom mandatet ikke ble forlenget i FNs sikkerhetsråd. Avgjørelsen ble møtt med bekymring blant flere land, blant annet USA og Makedonia selv, siden man fryktet at den ustabile situasjonen i Kosovo skulle spre seg til Makedonia.

Norges bidrag

Det norske kompaniet, som var en del av UNPROFOR-styrken, fortsatte sitt bidrag som en del av UNPREDEP. Kompaniets hovedoppgave var å observere og rapportere aktivitet innenfor den nordiske bataljonens, Nordbat, ansvarsområde. Den største delen av kompaniet hadde tilholdssted på det makedonske høyfjellet nord for Skopje, på grensen til Kosovo, hvor man bemannet flere observasjonsposter.

To norske soldater sammen med to innbyggere.
Norske FN-soldater på patrulje i gatene i Gostivar.

Oppdraget ble løst ved observasjonspostene og patruljer til fots og med kjøretøyer. Norge hadde også representanter i Nordbats hovedkvarter i byen Petrovec, og ved operasjonens hovedkvarter i Skopje.

I perioden 1998-1999 var brigader Ove J. Strømberg styrkesjef for operasjonen.