Lastemester sørger for at ingenting er i veien for propellene under oppstart av flymaskinen i Timbuktu.

UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

Norsk deltakelse
2013–D.D.
Land
Mali
Norsk personell
50
Type
FN
AU
Region
Afrika

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten som ledet til opprettelsen av MINUSMA, har hovedsakelig handlet om kontroll over landets nordlige region. Fra 2006 har regionen vært preget av flere mindre opprør, og involvert flere ulike grupper, hvor de mest sentrale har bestått av Tuareger og islamistiske grupper, inkludert «al-Qaida i det islamske Maghreb» – en gruppe opprinnelig fra Algerie.

I 2012 økte opprørsaktiviteten i Nord-Mali. Myndighetenes håndtering av situasjonen førte til mytteri i hæren i mars, og et påfølgende militærkupp. Den ustabile politiske situasjonen ga opprørsgruppene mulighet til å ta kontroll over store deler av det nordlige Mali, inkludert den strategisk viktige byen Timbuktu, og erklærte opprettelsen av den kortlevde staten Azawad. I desember 2012 ble det besluttet å opprette en FN-støttet operasjon i regi av afrikanske stater og Frankrike, for å forsøke å gjenvinne kontroll. I juli 2013 tok MINUSMA over denne operasjonen.

I løpet av sommeren og høsten 2014 meldte FN om en forverret sikkerhetssituasjon i nord, og FN-styrker ble utsatt for et økende antall angrep fra opprørere. 20. juni 2015 trådte en fred-og forsoningsavtale i kraft. I 2017 fordømte FN en rekke brudd på denne avtalen.

Om denne operasjonen

MINUSMA ble opprettet av FNs sikkerhetsråd 25. april 2013 ved resolusjon 2100 (2013). Mandatet var å støtte de midlertidige maliske myndighetene i stabiliseringen av landet. Operasjonen skulle blant annet også beskytte sivile, legge til rette for humanitær hjelp og frie demokratiske valg. Mandatet ble forlenget og utvidet i juni 2014. En av de nye målsetningene var å utvide FNs tilstedeværelse i større deler av det nordlige Mali.

I februar 2021 bestod operasjonen av rett i underkant av 18.500 personell. Av disse utgjorde 12.500 soldater og 1760 politi. 

Norges bidrag

Norge har bidratt i Mali siden september 2013. De første styrkene bestod av stabsoffiserer.

Frem til slutten av 2015 bidro Forsvaret med femten analytikere til hovedkvarteret i Malis hovedstad Bamako. Oppgavene bestod i å analysere informasjon og sammenfatte et bilde av situasjonen i landet.

Fra og med januar til november 2016 bidro Norge med et Hercules-transportfly. Oppdraget bestod av å frakte personell og materiell internt i Mali, først og fremst fra Bamako til områder nord i landet. Det norske bidraget holdt til i en egen leir ved siden av den internasjonale flyplassen i Bamako, hvor det ble bygget en egen leir kalt Bifrost. Her hadde Forsvaret selv ansvar for egen sikkerhet, matlaging og sanitet. Til sammen fløy Herculesen nærmere 200 oppdrag med over 500 000 kilo last og over 15 000 passasjerer. Til sammen utgjorde styrken cirka 70 soldater.

Herculesbidraget ble gjentatt i 2019, samt fra desember 2020 til mai 2021.

Siden 2016 har Norge bidratt med ni personer som understøtter de øvrige nasjonene som er stasjonert i Camp Bifrost med drifting av leir, herunder forlegning og forpleining. Norge deltar i tillegg fremdeles med en håndfull offiserer i MINUSMAs militære hovedkvarter i hovedstaden Bamako.