To Tactica pansrede ambulanser i gatene i Abeché, Tsjad. De er en del av evakueringstroppen ved det norske feltsykehuset i Tsjad. Sykehuset er en del av FNs MINURCAT II-operasjon.

ANT technical Tsjadiske soldater

UN Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT)

Norsk deltakelse
2009–2010
Land
Den sentralafrikanske republikk
Tsjad
Norsk personell
400
Type
FN
Region
Afrika

Bakgrunnen for konflikten

Som et resultat av krigen i Darfur i 2003 ble Tsjad og Den sentralafrikanske republikk de neste årene oppholdssted for nesten 240 000 sudanesiske flyktninger, i tillegg til nesten like mange interne flyktninger eller internt fordrevne innenfor egne grenser. Sammen med store humanitære utfordringer spredte også krigen i Darfur seg over grensen til det østlige Tsjad.

I tillegg til at det store antallet flyktninger har ført til utfordringer, har både Tsjad og Den sentralafrikanske republikk gjennom hele 2000-tallet strevd med problemer knyttet til borgerkrig, etniske spenninger og kuppforsøk. Begge landene befinner seg i dag på bunn på FNs indeks for menneskelig utvikling.

Om denne operasjonen

MINURCAT var fra mars 2008 en EU-ledet operasjon med mandat fra FN-resolusjon 1778. Operasjonen bestod av både militær- og politistyrker. Etter ett år tok FN over ansvaret for den militære delen.

Oppgavene bestod i å beskytte sivile, flyktninger og internt fordrevne samt å bidra til å skape et tryggere miljø i regionen. Operasjonen skulle sørge for at det var mulig å nå frem med humanitærhjelp, og at humanitært personell kunne bevege seg fritt. Man hadde også mandat til å komme sivile og humanitært personell til unnsetning ved fare, og beskytte eget personell, baser og utstyr. MINURCAT ble avsluttet 31. desember 2010.

Norges bidrag

Fra våren 2009 til mai 2010 bidro Norge med et feltsykehus og et brønnborelag. Det norske feltsykehuset befant seg i Abéché i Tsjad og var bemannet av omtrent 150 personer, 90 i selve sykehuset og 60 i støttefunksjoner. Sykehuset hadde også serbisk personell tilknyttet sin virksomhet. Sykehuset hadde blant annet akuttmottak, intensivavdeling, en sykestue med kapasitet til 30 pasienter, apotek og tannlege. Man tok seg av alt fra egne styrker til sivile, og hadde et samarbeid med det lokale sykehuset i Abéché. 

Brønnborelaget hadde som oppdrag å sørge for at FNs leire og infrastruktur hadde tilgang til vann. Laget var sammensatt av en rekke spesialister innen forskjellige fagfelt, for eksempel hydro-geologer og geo-fysikere, og personell med kompetanse på anleggs- og militære kjøretøy. Laget jobbet i et stort område øst i Tsjad og Den sentralafrikanske republikk, fra Bahai i nord til Birao i sør. Det ble åpnet et titalls brønner som bidro med vann til tusenvis av mennesker.

Styrken i MINURCAT hadde også med seg bidrag som stod for forsyninger og materiell, mekanikere, kjøkkenpersonell, militærpoliti, en ambulansetropp og ulike typer stabsfunksjoner.

Tips til videre lesning