UN Observer Mission in Sierra Leone (UNOMSIL)

Norsk deltakelse
1998
Land
Sierra Leone
Norsk personell
< 10
Type
FN
Region
Afrika

Bakgrunnen for konflikten

I mars 1991 spredte konflikten i Liberia seg til det østlige Sierra Leone og utløste borgerkrig. Partene bestod av landets myndigheter og «the Revolutionary United Front» (RUF). I løpet av de kommende årene ble borgerkrigen svært brutal og gikk i stor grad utover sivile. Overgrepene omfattet lemlesting, seksuelle overgrep, tvangsarbeid og tvungen rekruttering av barnesoldater. Konflikten inkluderte i tillegg såkalte bloddiamanter som kilde til finansiering for RUF.

Årene som fulgte førte med seg statskupp, valg og fredsavtaler som ikke lot seg gjennomføre. I mai 1997 slo RUF seg sammen med Forsvaret og dannet en militærjunta, etter et militærkupp. Juntaen ble møtt med fordømmelse både i regionen og på verdensbasis, og ble styrtet i februar 1998. Sierra Leones president ble gjeninsatt, men konflikten fortsatte fram til januar 2002. Det er anslått at minst 70 000 mennesker ble drept i løpet av borgerkrigen, at hundretusenvis ble berørt av volden og at rundt 2,6 millioner mennesker ble drevet på flukt.

Om denne operasjonen

UNOMSIL ble opprettet av FNs sikkerhetsråd gjennom resolusjon 1181 13. juli 1998. Mandatet gikk ut på å observere sikkerhetssituasjonen i Sierre Leone, overvåke avvæpning av opprørsgrupper og andre væpnede grupper samt overvåke menneskerettighetssituasjonen i landet. Innledningvis stilte FN en styrke på 70 observatører og offiserer til disposisjon, da operasjonen ble erstattet med UNAMSIL i oktober 1999 hadde tallet økt til 192.

Norges bidrag

Norge bidro med stabsoffiserer til UNOMSIL i 1998.