UN Confidence Restoration Operation (UNCRO)

Norsk deltakelse
1995
Land
Kroatia
Norsk personell
10
Type
FN
Region
Balkan

Bakgrunnen for konflikten

I 1995 handlet konflikten i Kroatia først og fremst om grensen til Serbia i regionen Slavonia og den selverklærte serbiske republikken Krajina. Slavonia hadde blitt hardt rammet av krigen mellom Kroatia og Serbia, en krig som var inne i sitt fjerde år i 1995. Spesielt hardt rammet var grensebyen Vukovar som hadde opplevd noen av de verste ødeleggelsene Europa hadde sett siden andre verdenskrig. 

Konflikten i Kroatia var preget av lite direkte kamper i perioden 1992–1995. Situasjonen var i stor grad en stillingskrig mellom Kroatia og serbiske kroater som hadde kontroll over områder i Slavonia. I løpet av mai og august 1995 forandret situasjonen seg da Kroatia startet to offensiver i Krajina og Vest-Slavonia som ledet til seier over serbiske styrker på kroatisk territorium. Gjennom forhandlinger, ledet av FN, kom man til slutt til enighet om en løsning som skulle sikre at også befolkningen i den østre delen av Slavonia ble integrert inn i Kroatia på fredelig vis.

Om denne operasjonen

UNCRO ble opprettet i mars 1995 som en midlertidig operasjon for å få på plass en varig løsning på krigen i Kroatia. Målet var å legge til rette for en avtale som kunne beskytte rettighetene og sikkerheten til alle nasjonaliteter som levde i Kroatia. 

Mandatet til UNCRO var delt inn flere deler. Man skulle overvåke at fredsavtalen mellom Kroatia og den selverklærte serbiske republikken Krajina, i Kroatia, ble overholdt. FN skulle også legge til rette for økonomisk samarbeid mellom kroater og kroatiske serbere. Operasjonen skulle også legge til rette for resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, og overvåke og rapportere alle bevegelser av militært personell og utstyr mellom Kroatia og nabolandene. Til slutt skulle FN-styrken tilrettelegge for at nødhjelp kunne fraktes gjennom Kroatia til Bosnia og Hercegovina. I sør bestod oppdraget av å overse demilitarisering av Prevlaka-halvøya på grensen til dagens Montenegro.

UNCRO ble sammen med UNPROFOR og UNPREDEP samordnet under UN Peace Forces (UNPF) med hovedkvarter i Kroatias hovedstad Zagreb, frem til operasjonen ble avsluttet i januar 1996. Observatøroppdraget ble videreført i to operasjoner: UNTAES og UNMOP.

Norges bidrag

Norge bidro med avdelinger og observatører i UNCRO i 1995.