Norsk F-16 på Souda Air Base før take off under Operation Odyssey DawnNorwegian F-16 figther plane get ready to take off at Souda Air Base at Crete during Operation Odyssey Dawn

Operation Unified Protector

Norsk deltakelse
2011
Land
Libya
Norsk personell
400
Type
NATO
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Libya i 2011 kan anses som en del av en større bølge av demonstrasjoner som startet i den arabiske verden i desember 2010, ofte kalt den arabiske våren. Demonstrasjoner i Benghazi, øst i landet den 15. februar 2011, ble slått ned av væpnede sikkerhetsstyrker. Dette var startpunktet for et opprør som spredte seg over hele landet, som til slutt skulle styrte landets diktator gjennom 42 år Muammar al-Gaddafi.

Situasjonen i Libya ble raskt forverret, voldsbruken i konflikten eskalerte og gikk i stor grad utover sivile. Ifølge FN hadde det i mars 2011 flyktet 300 000, for det meste fremmedarbeidere, over grensen til Egypt og Tunisia.

Om denne operasjonen

Unified Protector var en Nato-ledet operasjon som 31. mars tok over etter den amerikanskledede Operation Odyssey Dawn. Mandatet bestod, som i den forutgående operasjonen, av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1973. Denne autoriserte bruk alle nødvendige midler for å hindre at sivile liv gikk tapt, og handlet i første omgang om å etablere en flyforbudssone over Libya. Operasjonen håndhevet også resolusjon 1970, en embargo, som blant annet skulle hindre forsyninger av våpen og soldater.

Oppdraget ble gjennomført ved omfattende bombing av militære mål tilhørende det sittende regimet, fra både luften og marinefartøy. Man håndhevet embargoen ved å patruljere og overvåke skipstrafikk. Operasjonen ble avviklet 31. oktober 2011.

Norges bidrag

Norge videreførte oppdraget fra Odyssey Dawn, med seks F-16 jagerfly og 120 personer stasjonert på Nato-basen i Soudabukta på Kreta. Flytiden fra basen til mål i Libya var ca. én time. Flyene utførte bombe- og rekognoseringstokt fram til 24. juni. Da ble to av flyene trukket hjem. De fire øvrige deltok i operasjonen fram til 1. august.

Av nesten 6500 Nato-tokt over Libya utførte de norske flyene 583. De norske pilotene slapp 569 laser- og GPS-styrte bomber mot libyske mål. Luftforsvarets taps- og ulykkesstatistikk var null.

Etter 1. august deltok Norge videre i operasjonen med stabsoffiserer og personell til luftovervåkning.