To norske F-16 jagerfly droppet i dag, fredag 25.03.11, bomber over Libya under Operation Odyssey Dawn. Totalt ble det sluppet tre bomber mot to stridsvogner. Her har akkurat flyene kommet inn til den norske basen på Souda Air Base på Kreta etter endt tokt.

Norwegain F-16 back at Souda Air Base at Crete after fligths over Libya where they delivered total of three bombs during the mission under Operation Odyssey Dawn

Operation Odyssey Dawn

Norsk deltakelse
2011
Land
Libya
Norsk personell
400
Type
Koalisjon
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Libya i 2011 kan anses som en del av en større bølge av demonstrasjoner som startet i den arabiske verden i desember 2010, ofte kalt den arabiske våren. Demonstrasjoner i Benghazi, øst i landet den 15. februar 2011, ble slått ned av væpnede sikkerhetsstyrker. Dette var startpunktet for et opprør som spredte seg over hele landet, som til slutt skulle styrte landets diktator gjennom 42 år Muammar al-Gaddafi.

Situasjonen i Libya ble raskt forverret, voldsbruken i konflikten eskalerte og gikk i stor grad utover sivile. Ifølge FN hadde det i mars 2011 flyktet 300 000, for det meste fremmedarbeidere, over grensen til Egypt og Tunisia.

Om denne operasjonen

Operasjon Odyssey Dawn fikk mandat gjennom FNs sikkerhetsråds resolusjon 1973. Denne autoriserte bruk av alle nødvendige midler for å hindre at sivile liv gikk tapt, og handlet i første omgang om å etablere en flyforbudssone over Libya. Operasjonen, som ble iverksatt den 19. mars 2011, håndhevet også resolusjon 1970 som blant annet skulle hindre forsyninger av våpen og soldater.

Odyssey Dawn var det amerikanske navnet på operasjonen. Denne bestod av en koalisjon av ti stater som skulle sørge for håndheving av flyforbudssonen. Oppgaven ble gjennomført ved angrep fra luften, samt fra marinefartøy i Middelhavet. Den 31. mars 2011 ble operasjonen videreført i den Nato-ledede Operasjon Unified Protector.

Norges bidrag

Oppdraget om norsk deltakelse i operasjonen ble gitt fredag 18. mars 2011. Styrken ble klargjort i løpet av helgen, og mandag 21. mars dro seks F-16 jagerfly og 120 personer fra Bodø hovedflystasjon. Basen for det norske bidraget var i Soudabukta på Kreta. Derfra var det ca. én times flytid til mål i Libya.

De seks F-16-flyene utgjorde det norske bidraget i perioden fra 24. mars, som var datoen for de første bombe- og rekognoseringstoktene, til og med 30. mars. Den 31. mars ble bidraget videreført i Operasjon Unified Protector.