Operation Sky Monitor

Norsk deltakelse
1992–1993
Land
Bosnia-Hercegovina
Type
NATO
Region
Balkan

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Jugoslavia hadde røtter langt tilbake i tid. Den var preget av gamle motsetninger som kom til overflaten etter Jospi Broz Titos død i 1980. Diktatoren hadde lenge holdt nasjonalistiske krefter i sjakk. Jugoslavia skulle også bli påvirket av omveltningene i Europa mot slutten av 1980-tallet.

I juni 1991, etter lengre perioder med uroligheter, ble Slovenia og Kroatia de første republikkene som erklærte seg selvstendige fra Jugoslavia. Nord-Makedonia og Bosnia-Hercegovina fulgte etter i løpet av et drøyt halvår. Slovenias løsrivelse foregikk nesten uten dramatikk sammenlignet med resten av det tidligere Jugoslavia. Kroatia og Bosnia-Hercegovina, som begge hadde betydelige serbiske minoriteter, ble derimot åsted for krigshandlinger og omfattende overgrep mot sivile.

Om denne operasjonen

Mandatet for Operation Sky Monitor ble fastsatt da FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 781 den 9. oktober 1992. Resolusjonen opprettet en militær flyforbudssone over Bosnia-Hercegovina, med unntak av flyvninger gjennomført av eller til støtte for UNPROFOR samt humanitær hjelp.

Nato støttet resolusjonen ved å bidra med flyovervåkning med AWACS-fly som allerede befant seg i regionen i forbindelse med andre operasjoner. Nato registrerte et stort antall brudd på flyforbudet, noe som førte til at Sikkerhetsrådet vedtok resolusjon 816 den 31. mars 1993. Sky Monitor ble dermed avsluttet og videreført i Operation Deny Flight som fikk mandat til å gripe direkte inn mot brudd på flyforbudet.

Norges bidrag

Norge bidro med personell til AWACS-flyene.