Operation Deny Flight

Norsk deltakelse
1993–1995
Land
Bosnia-Hercegovina
Type
NATO
Region
Balkan

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Jugoslavia hadde røtter langt tilbake i tid. Den var preget av gamle motsetninger som kom til overflaten etter Jospi Broz Titos død i 1980. Diktatoren hadde lenge holdt nasjonalistiske krefter i sjakk. Jugoslavia skulle også bli påvirket av omveltningene i Europa mot slutten av 1980-tallet.

I juni 1991, etter lengre perioder med uroligheter, ble Slovenia og Kroatia de første republikkene som erklærte seg selvstendige fra Jugoslavia. Makedonia og Bosnia-Hercegovina fulgte etter i løpet av et drøyt halvår. Slovenias løsrivelse foregikk nesten uten dramatikk sammenlignet med resten av det tidligere Jugoslavia. Kroatia og Bosnia-Hercegovina, som begge hadde betydelige serbiske minoriteter, ble derimot åsted for krigshandlinger og omfattende overgrep mot sivile.

Om denne operasjonen

Natos Operation Deny Flight tok over etter Operation Sky Monitor som støtte for UNPROFOR. Grunnen var at et stort antall brudd på flyforbudssonen over Bosnia-Hercegovina overbeviste FNs sikkerhetsråd om at det var et behov for ytterligere tiltak. Gjennom resolusjon 816 den 31. mars 1993 fikk den nye operasjonen rett til å gripe direkte inn mot brudd på flyforbudet.

Med mandat til å bruke alle nødvendige midler besluttet Nato å opprette Operation Deny Flight 12. april 1993. I tillegg til videre overvåkning av bosnisk luftrom skulle operasjonen gi styrkene på bakken støtte, og, etter forespørsel og godkjenning av FN, angripe mål som truet FNs sikre soner. Først i februar 1994 oppstod den første alvorlige konfrontasjonen da fire bosnisk-serbiske fly ble skutt ned av Nato. Dette var første gang alliansen var i kamp siden opprettelsen i 1949.  

I desember 1995 bestemte Nato seg for å avslutte operasjonen etter vedtak fra FNs sikkerhetsråd, og overførte styrkene til IFOR.

Norges bidrag

Norge bidro til mannskaper til Natos overvåkningsfly, AWACS.