Bilder av Marinenjegerkommandoen under sitt oppdrag på fregatten KNM Fridtjof Nansen i AdenbuktaPictures of Norwegian Naval Special Operation Forces Command during their mission on the frigate HNoMS Fridtjof Nansen in Gulf of Aden

Operation Atalanta

Norsk deltakelse
2009–2010
Land
Adenbukta
Norsk personell
250
Type
EU
Region
Afrika

Bakgrunnen for konflikten

Piratvirksomhet i Adenbukta og utenfor kysten av Somalia var i kjølvannet av den somaliske borgerkrigen et voksende problem utover 2000-tallet. Virksomheten utgjør en trussel mot internasjonal handel, regional økonomi og sikkerhet til sjøs. Et typisk scenario ved et piratangrep er kapring av fartøyer og fangenskap for mannskapet om bord. Hovedmålet for piratene er å bytte gisler og fartøy mot løsepenger.

Om denne operasjonen

Som en del av en større satsning på tiltak mot de økende problemene relatert til piratvirksomhet, vedtok EU i desember 2008 å bidra med Operation Atalanta ved Afrikas horn. Operasjonen har tette bånd til andre oppdrag i det samme området, for eksempel Ocean Shield.

Operasjonen har flere oppgaver. Man skal beskytte Verdens matvareprograms fartøyer som leverer nødhjelp til Somalia, samt støtte den Afrikanske Unions operasjon i Somalia. Styrkene i Atalanta har som mål å hindre og stoppe piratvirksomhet, og beskytte fartøy utenfor kysten av Somalia. Operasjonen har også i oppdrag å observere fiskere i samme farvann.

Norges bidrag

Fra august 2009 til januar 2010 bidro Norge som det første landet utenfor EU med fregatten KNM Fridtjof Nansen til operasjon Atalanta. Fregatten bidro til å løse de generelle oppgavene til operasjonen, med spesiell vekt på eskorte av fartøy tilhørende Verdens matvareprogram mellom Mombasa og Mogadishu.

Oppdraget ble også løst ved å gjennomføre samtaler med lokale aktører. KNM Fridtjof Nansen drev ellers utstrakt patruljevirkomhet og kontroll av mistenkelige skip. Fartøyet var også involvert i redningen av ni skipbrudne som ble funnet drivende uten mat og vann 200 nautiske mil fra land.

Soldater fra Marinejegerkommandoen deltok som en del av mannskapet i det norske bidraget. Marinejegerne var en ressurs som raskt kunne rykke ut i små hurtiggående båter og anholde mistenkte pirater. Ved tre anledninger bordet man mistenkelige skip i Adenbukta, og anholdt personer mistenkt for piratvirksomhet.

Tips til videre lesning