Operation Joint Guardian

Norsk deltakelse
1999
Land
Kosovo
Type
NATO
Region
Balkan

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Kosovo hadde gamle røtter. Balkan er en region med mange etniske grupper, hver med sterk kulturell identitet. Historien har ført til at statsgrensene og grensene mellom folkegrupper ikke sammenfaller. Spenningen kom til overflaten i 1980-årene, og eksploderte på 1990-tallet da føderasjonen Jugoslavia gikk i oppløsning. I Kosovo endte motsetningene mellom det albanske flertallet og det serbiske mindretallet i voldelig konflikt. Etter at Kosovo mistet sitt selvstyre, vokste motstanden mot serberne. Kosovo-albansk gerilja kjempet for selvstendighet, og serbiske styrker ble beskyldt for etnisk rensing. Hundretusener ble drevet fra sine hjem. Samtidig ble serbere utsatt for overgrep, og kriminalitet var et utbredt problem.

Utviklingen lot seg ikke stanse gjennom diplomati. Natos luftoperasjon i 1999 førte til at den serbiske ledelsen bøyde av og trakk sine styrker ut av Kosovo. FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som fastla prinsippene for en politisk løsning på konflikten, med internasjonal sivilt og militært nærvær. En flernasjonal militær styrke, KFOR, ble satt inn for å avskrekke partene fra å gjenoppta konflikten, og legge til rette for at flyktningene kunne vende hjem.

Om denne operasjonen

Med mandat fra FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1244 10. juni 1999 fikk Natos Operation Joint Guardian i oppgave å legge til rette for innsettelsen av KFOR. Operasjonen fikk dermed kommando over luftstyrken til den avsluttede operasjonen Allied Force som siden 24. mars hadde bombet serbiske mål samt de første styrkene som ble satt inn på bakken i Kosovo.

Operation Joint Guardian ble avsluttet da KFOR kom på plass i løpet av juni 1999.

Norges bidrag

Norge bidro til operasjonen med 338 skvadron som holdt til på Ørlandet i Trøndelag. Fra 25. mars 1999 deltok skvadronen i den første skarpe luftoperasjonen etter andre verdenskrig. I løpet av tiden operasjonen varte deltok norske jagerfly i luftpatruljering, eskorte og jagersveip over Kosovo, og fløy over 2000 timer. Skvadronen ble deretter en del av Operation Joint Guardian for en kort periode og var tilbake i Norge i august 1999, da hadde KFOR blitt satt inn i Kosovo.