Operation Allied Force

Norsk deltakelse
1999
Land
Kosovo
Serbia og Montenegro (tidl. Jugoslavia)
Norsk personell
200
Type
NATO
Region
Balkan

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Kosovo hadde gamle røtter. Balkan er en region med mange etniske grupper, hver med sterk kulturell identitet. Historien har ført til at statsgrensene og grensene mellom folkegrupper ikke sammenfaller. Spenningen kom til overflaten i 1980-årene, og eksploderte på 1990-tallet da føderasjonen Jugoslavia gikk i oppløsning. I Kosovo endte motsetningene mellom det albanske flertallet og det serbiske mindretallet i voldelig konflikt. Etter at Kosovo mistet sitt selvstyre, vokste motstanden mot serberne. Kosovo-albansk gerilja kjempet for selvstendighet, og serbiske styrker ble beskyldt for etnisk rensing. Hundretusener ble drevet fra sine hjem. Samtidig ble serbere utsatt for overgrep, og kriminalitet var et utbredt problem. I oktober 1998 ble det framforhandlet en våpenhvile som fikk en slutt på krigshandlingene, men situasjonen forble meget spent.

I løpet av de første månedene av 1999 ble situasjonen i Kosovo stadig forverret, og førte til at Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa valgte å trekke sin operasjon ut av landet. Samtidig varslet Nato sterkere virkemidler enn overvåkningsoppdraget Operation Eagle Eye for å få en slutt på krigen.

Om denne operasjonen

Operation Allied Force ble innledet 24. mars 1999, og var første gang Nato gikk til aksjon uten FN-mandat. Operasjonen hadde som mål å stanse serbiske militære operasjoner og overgrep i Kosovo – som til da hadde sendt over 700 000 mennesker på flukt til nabolandene.

Operasjonen var en luftoperasjon mot mål i både Serbia og Kosovo. Målet med bombingen var å tvinge Serbias president Slobodan Milosevic til å stoppe krigshandlingene og trekke tilbake alle serbiske styrker fra Kosovo. I etterkant skulle det etableres en internasjonal militær styrke i landet. Operasjonen ble avsluttet 10. juni 1999 etter at Serbia gikk med på å avslutte krigen. Da hadde 90 prosent av befolkningen i Kosovo blitt tvunget på flukt.

Norges bidrag

Norge bidro til operasjonen med 338 skvadron som holdt til på Ørlandet i Sør-Trøndelag. Skvadronen var en såkalt hurtig reaksjonsstyrke bestående av F-16 jagerfly som allerede hadde vært på beredskap i Grazzanise i Italia senhøsten 1998. Etter et kort opphold i Norge var skvadronen tilbake i Italia slutten av januar 1999. Tiden fram til 24. mars ble brukt til øvingsoppdrag.

25. mars 1999 deltok norske jagerfly i den første skarpe luftoperasjonen etter andre verdenskrig. I løpet av tiden operasjonen varte deltok norske jagerfly i luftpatruljering, eskorte og jagersveip over Kosovo, og fløy over 2000 timer. Skvadronen var tilbake i Norge i august 1999. Da hadde KFOR blitt satt inn i Kosovo.

Tips til videre lesning