Operation Eagle Eye

Norsk deltakelse
1998–1999
Land
Kosovo
Type
NATO
Region
Balkan

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Kosovo hadde gamle røtter. Balkan er en region med mange etniske grupper, hver med sterk kulturell identitet. Historien har ført til at statsgrensene og grensene mellom folkegrupper ikke sammenfaller. Spenningen kom til overflaten i 1980-årene, og eksploderte på 1990-tallet da føderasjonen Jugoslavia gikk i oppløsning. I Kosovo endte motsetningene mellom det albanske flertallet og det serbiske mindretallet i voldelig konflikt. Etter at Kosovo mistet sitt selvstyre, vokste motstanden mot serberne. Kosovo-albansk gerilja kjempet for selvstendighet, og serbiske styrker ble beskyldt for etnisk rensing. Hundretusener ble drevet fra sine hjem. Samtidig ble serbere utsatt for overgrep, og kriminalitet var et utbredt problem. I oktober 1998 ble det fremforhandlet en våpenhvile som fikk en slutt på krigshandlingene, men situasjonen forble meget spent.

Om denne operasjonen

Natos Operation Eagle Eye hadde mandat gjennom FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1199 vedtatt 30. oktober 1998. Operasjonen fungerte parallellt med Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSE) oppdrag i Kosovo, og sto for luftovervåkning av landet ved hjelp av ubevæpnete fly og droner. Operasjonen hadde base i Aviano i Italia samt et støtteelement i Makedonias hovedstad Skopje.

Operasjonen ble avsluttet 24. mars 1999 ettersom situasjonen i Kosovo stadig ble forverret, og samme dag erstattet av Natos Operation Allied Force som uten FN-mandat startet bombing av Serbia.

Norges bidrag

Norge bidro med bakke- og luftpersonell til operasjonen.