nato awacs overvåkingsfly ved tinker air force base i oklahomanato awacs surveillance aircrafts at tinker air force base in oklahoma

Operation Eagle Assist

Norsk deltakelse
2001–2002
Land
USA
Norsk personell
20
Type
NATO
Region
Amerika

Bakgrunnen for konflikten

Bakgrunnen for opprettelsen av Operation Eagle Assist var terrorangrepene mot USA 11. september 2011. Angrepene ble gjennomført av 19 terrorister, tilknyttet terrororganisasjonen al-Qaida, som kapret fire passasjerfly, og benyttet disse som bomber mot mål i New York og Washington D.C.

To av flyene traff World Trade Center på Manhattan i New York, det tredje Pentagon i Washington, mens det fjerde flyet styrtet i Pennsylvania. Terrorangrepet kostet 3000 mennesker livet, og førte til at en amerikanskledet koalisjon gikk til angrep på et Taliban-styrt Afghanistan som i lengre tid hadde latt al-Qaida bruke landet som base.

Om denne operasjonen

Den 12. september 2001 ble det besluttet å benytte Natos artikkel 5 som respons på angrepet dagen før. Angrepet på USA ble ansett som et angrep på hele alliansen, og det var første gang i Natos historie artikkelen ble benyttet. Som en del av flere tiltak, blant annet Operation Active Endeavour, ble Operation Eagle Assist innledet 9. oktober 2001.

Operasjonen innebar overvåkning av amerikansk luftrom ved hjelp av syv AWACS-fly. Det deltok til sammen tretten Nato-land med 830 personer. Oppdraget gikk ut på å rapportere avvik i lufttrafikken over USA til «North American Aerospace Defense Command» i Colorado. Operasjonen ble avsluttet 16. mai 2002.

Norges bidrag

Norge deltok i operasjon med et titalls personer fra Luftforsvaret. Personellet var i stor grad teknikere med spesialutdannelse på de ulike systemene til AWACS-flyene. De kom fra tjeneste ved Natos hovedbase for AWACS i Geilenkirchen i Tyskland og Ørlandet hovedflystasjon. I USA ble de stasjonert på operasjonens base, Tinker Air Force Base, i nærheten av Oklahoma City.