abc laget sjekker strâling i irak abc team check out radition in iraq

NATO Training Mission–Iraq (NTM–I)

Norsk deltakelse
2004–2005
2010
Land
Irak
Norsk personell
20
Type
NATO
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

I lys av påstandene om at Saddam Husseins regime var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen, vedtok FNs sikkerhetsråd i november 2002 resolusjon 1441. Denne resolusjonen krevde at Irak samarbeidet med FNs våpeninspektører, ledet av svensken Hans Blix, i deres etterforskning av mulige masseødeleggelsesvåpen. Dette arbeidet ble imidlertid ikke ferdig før den amerikanskledede invasjonen av Irak 20. mars 2003.

Invasjonen ble gjennomført av amerikanske, britiske, australske og polske militærstyrker, med støtte av en «koalisjon av villige» bestående av 36 andre land. Iraks største byer ble erobret i løpet av midten av april, og den 1. mai erklærte koalisjonen slutt på kampene og konflikten gikk over til en periode med okkupasjon.

Om denne operasjonen

NTM-I var en operasjon som bidro til utdanning og trening av personell i det irakiske forsvaret. Operasjonen hadde autorisasjon fra FNs sikkerhetsråd resolusjon 1546 fra 2004, og var en flernasjonal styrke ledet av Nato. Til sammen 23 Nato-medlemsland og et partnerland har bidratt med personell, finansiering eller utstyr til operasjonen. 

NTM-I var en del av en større strategi, blant annet gjennom MNF-I, for å bidra til sikkerhet og stabilitet i et Irak preget av stadig større intern uro etter krigen i 2003.

Norges bidrag

I perioden 2004-2005 bidro Norge med ti stabsoffiserer til operasjonen. Man bidro også med et treningsopplegg for i alt et titalls irakiske offiserer ved Nato Joint Warfare Center på Jåtta utenfor Stavanger. Norges engasjement i NTM-I ble første gang avsluttet 2005, før man igjen bidro i 2010. Selve operasjonen fortsatte fram til 2011.

Tips til videre lesning