Joint Monitoring Mission/Joint Military Commission (JMM/JMC)

Norsk deltakelse
2002–2005
Land
Sudan
Norsk personell
< 10
Type
Multinasjonal
Region
Afrika

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Sudan var en borgerkrig mellom sudanesiske myndigheter og «Sudan Peoples Liberation Army», den militære delen Sør-Sudans frigjøringsbevegelse. Siden 1972 hadde de sørlige delen av landet vært preget av flere kortvarige opprør mot myndighetene. Borgerkrigen brøt ut i 1983, og handlet hovedsakelig om kontroll over ressurser og et uavhengig Sør-Sudan. En sentral del av konflikten var i tillegg hvilken rolle religion skulle ha i samfunnet. Sør-Sudan var, og er, hovedsakelig kristent og animistisk, og var i konflikt med det muslimskdominerte nord. I 2002 var konflikten spesielt aktuell i området som omfattet Nuba-fjellene sør i dagens Sudan.

2005 ble det signert en fredssavtale mellom Sudan og Sør-Sudan («Sudan Peoples Liberation Movement» (SPLM)), som gjorde slutt på borgerkrigen. Krigen hadde til da krevd over to millioner menneskeliv, og gjort 600 000 til flyktninger.

 

 

Om denne operasjonen

Joint Monitoring Mission/Joint Military Commission var en operasjon bestående av en koalisjon av tolv stater, under navnet «Friends of Nuba Mountains», ledet av USA, Storbritannia og Norge. Operasjonen kom i stand etter at Sudans regjering og SPLM kom til enighet om en våpenhvileavtale i Bürgenstock i Sveits 19. januar 2002. Operasjonen hadde således ikke FN-mandat.

Operasjonen ble avsluttet 21. juni 2005 og overlot oppgavene til FN-operasjonen UNMIS.

Operasjonen startet i april 2002 og hadde som oppgave å overvåke våpenhvilen i Nuba-fjellene. Arbeidsoppgavene var delt mellom Joint Monitoring Mission og Joint Military Commission. Førstnevnte hadde i oppgave å overvåke brudd på våpenhvilen og demobilisere soldater, mens sistnevnte skulle undersøke om hendelser var å regne som brudd på avtalen. Operasjonen bestod av en styrke på ca. 400 personer.

Norges bidrag

Norge bidro til operasjonen med offiserer med base i hovedkvarteret i Kadugli, og hadde deler av perioden styrkesjef for operasjonen, brigader Jan Erik Wilhelmsen.

Oppgavene var å tilrettelegge for dialog mellom partene, og etterforske hendelsesforløpet i etterkant av trefninger. Dette ble løst ved å reise rundt og arrangere møter og aktivt inkludere representanter fra Sudans myndigheter og SPLM.