unsmis

UN Supervision Mission in Syria (UNSMIS)

Norsk deltakelse
2012
Land
Syria
Norsk personell
< 10
Type
FN
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

I Tunisia i desember 2010 så man starten på en serie demonstrasjoner som skulle spre seg til flere land i den arabiske verden, og senere bli omtalt som den arabiske våren. I mars 2011 begynte demonstranter å samle seg i gatene i Syria i protest mot landets president Bashar al-Assads regime. 

Assad valgte å slå ned på protestene med vold, og situasjonen utviklet seg etter hvert til et væpnet opprør og borgerkrig. I februar 2014 rapporterte FN at over 100 000 hadde blitt drept som en følge av borgerkrigen. Det var da ca. et halvt år siden FN sluttet å oppdatere tallet på døde. På samme tidspunkt ble det rapportert at konflikten hadde sendt over 2.4 millioner mennesker på flukt fra sine hjem.

Om denne operasjonen

Formålet med operasjonen var å støtte regjeringen og opprørerne med implementeringen av FNs spesialutsending Kofi Annans anbefalte sekspunktsplan for fred og våpenhvile i Syria. Den 25. mars 2012 ble planen godkjent av president Assad og fikk samtidig tilslutning fra de mest sentrale opprørsgruppene.

Kofi Annans forslag innebar at partene forpliktet seg til dialog med mål om en overgang til et demokratisk styre i landet, umiddelbar stans i voldsbruk og implementering av en våpenhvile overvåket av FN. Regimets styrker og tyngre våpen skulle trekkes tilbake fra tettbefolkede områder. Internasjonale hjelpeorganisasjoners rett til å frakte nødhjelp inn til berørte byer, skulle sikres ved at det daglig skulle garanteres to timers våpenhvile.

Operasjonen ble etablert den 21. april og bestod i juni av 278 ubevæpnede observatører. Innledningsvis var resultatene oppløftende og man så en reduksjon i voldsbruken. I mai eskalerte imidlertidig volden på nytt. 15. juni besluttet sjef for operasjonen, generalmajor Robert Mood, å suspendere observatørenes aktivitet ettersom det ikke var mulig å gjennomføre oppgavene som lå i mandatet. FNs sikkerhetsråd besluttet deretter å ikke forlenge operasjonens mandat. Operasjonen ble avsluttet i august 2012, etterfulgt av et FN-kontor i Damaskus ledet av FNs spesialutsending til Syria.

Norges bidrag

Norge bidro med observatører til UNSMIS i tillegg til sjefen for operasjonen generalmajor Robert Mood, som ledet operasjonen fra 27. april til 20. juli 2012. Tre av de norske observatørene kom fra tjeneste i UNTSO.

Nordmennenes hovedoppgaver var å reise rundt i hele Syria og patruljere, observere og rapportere, og å holde dialogmøter med lokale opprørere og guvernører. En viktig del av jobben var å vise seg ute i gatene for å bygge tillit til befolkningen. Flere av nordmennene havnet i farlige situasjoner under oppdragene. Hoteller de overnattet på ble truffet av håndvåpen og granater, de opplevde at bilene ble beskutt og at improviserte eksplosiver gikk av i nærheten av patruljene. 

Generalmajor Mood, som leder av operasjonen, hadde samtaler med både sentrale og lokale parter i konflikten. Dette involverte både opprørsledere og representanter for det sittende styret, inkludert president Assad.