UN Secretary-General Dag Hammarskjöld and his party left Beirut for New York today after several days of discussions with Lebanese officials, and members and officials of the United Nations Observation Group in Lebanon (UNOGIL). The Secretary-General’s visit to the Middle East followed the request of the third emergency special session of the General Assembly that he make, in consultation with the governments concerned, such

UN Observation Group in Lebanon (UNOGIL)

Norsk deltakelse
1958
Land
Libanon
Norsk personell
50
Type
FN
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Libanon i 1958 startet med påstander om at landets president Camille Chamoun, en kristen maronitt, hadde manipulert valget i 1957.

Samtidig fikk hendelser utenfor landets grenser innflytelse på konflikten. I lys av opprettelsen av Den forente arabiske republikk, en union mellom Egypt og Syria, i februar 1958, ble det framsatt krav blant den muslimske opposisjonen om at Libanon også måtte innlemmes. Kravet førte til et væpnet opprør som raskt spredde seg til andre deler av landet, og utviklet seg til en borgerkrig. President Chamoun beskyldte Den forente arabiske republikk for å gripe inn på opprørernes side. I tillegg valgte den libanesiske hæren å ikke blande seg inn i krigen av frykt for forholdet mellom kristne og muslimer, noe som førte til at Chamoun vendte seg til FN for hjelp.

Om denne operasjonen

11. juni 1958 besluttet FNs sikkerhetsråd gjennom resolusjon 128 (1958) å opprette UNOGIL. FN satte neste dag inn en observatørgruppe som skulle sørge for at det ikke ble smuglet personell eller våpen inn i Libanon. Observatørene var i stand til å komme raskt på plass i Libanon ettersom de første ble beordret fra tjeneste i UNTSO.

Operasjonen ble gjennomført ved patruljering, bruk av observasjonsposter og rekognosering med fly.

Operasjonen ble avsluttet i november 1958 da libanesiske myndigheter meldte at de hadde opprettet normale diplomatiske relasjoner til Den forente arabiske republikk. På det meste tjenestegjorde nesten 600 observatører fra tyve land i operasjonen.

Norges bidrag

Norge bidro med 55 observatører. Før regjeringen i Norge hadde rukket å lage en formell beordring befant det seg allerede et titalls nordmenn i Libanon. De første kom rett fra tjeneste i UNTSO og befant seg i Beirut 12. juni. Den raske beslutningen om å delta, førte til utfordringer med å skaffe nok personell. Norge stilte derfor med ni vernepliktige offiserer blant yrkesoffiserene. Formelt var alle observatører, men flere tjenestegjorde som piloter og teknisk personell.

Generalmajor Odd Bull, senere styrkesjef for UNTSO, var sjef for observatørkorpset i UNOGIL.

Tips til videre lesning

  • Marki, P. 2003, De forente nasjoners fredsbevarende observatøroperasjoner. Med norske offiserer i fredsoppdrag. Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet.