UN Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG)

Norsk deltakelse
1988–1991
Land
Iran
Irak
Norsk personell
30
Type
FN
Region
Asia

Bakgrunnen for konflikten

I september 1980 startet det som skulle bli en åtte år lang krig mellom Irak og Iran. Etter en innledende irakisk militæroffensiv, utviklet krigen seg til en stillingskrig langs landenes grense. Krigen involverte også rakettangrep mot byer, militære installasjoner, oljefelt og sivil skipstrafikk i den persiske gulf. Det ble dessuten rapportert om at Irak brukte kjemiske våpen mot Iran og sin egen kurdiske sivilbefolkning nord i landet.

Krigen endte med en våpenhvileavtale i august 1988. I løpet av de åtte årene krigen varte har det blitt anslått at minst 500 000 mennesker ble drept og minst en million såret, men tallene er usikre.

Om denne operasjonen

UNIIMOG var en observatøroperasjon som ble etablert av FNs sikkerhetsråd 9. august 1988 gjennom resolusjon 619 (1988). Mandatet bestod i å overvåke våpenhvileavtalen og tilbaketrekking av Irak og Irans styrker til den internasjonalt anerkjente grensen mellom  landene. Observatørene skulle også bidra til å jobbe for å bedre forholdet mellom landene, og forsøke å gjenopprette tillit som grunnlag for videre forhandlinger.

Hovedkvarterene ble etablert i Baghdad og Tehran. Langs den 1400 kilometer lange grensen ble det oprettet sektorer på begge sider, hvor observatørene ble utstasjonert på såkalte «team sites». På det meste deltok ca. 400 soldater i operasjonen, hovedsakelig observatører. Totalt 26 land bidro med styrker. Operasjonen ble avsluttet 28. februar 1991.

Norges bidrag

Norge bidro med observatører fra starten av operasjonen, og var på plass i både Baghdad og Tehran i midten av august 1988. Nordmennene ble deretter plassert langs grensen. Selve tjenesten bestod i å observere og kontrollere landenes militære styrker, og eventuelt forsøke å hindre konfrontasjoner mellom partene. Patruljering foregikk til fots, i båt og til og med på ski etter de lokale forholdene.

Før UNIIMOG ble opprettet ledet Generalløytnant Martin Vadset, daværende sjef for UNTSO, et FN-oppdrag som skulle forhandle med begge lands myndigheter, og legge til rette for det kommende obsveratøroppdraget.