image005

Operation Triton

Norsk deltakelse
2015–2018
Land
Middelhavet
Norsk personell
< 10
Type
EU
Region
Europa

Bakgrunnen for konflikten

Situasjonen i Middelhavet har de siste ti årene vært preget av flere perioder hvor et stort antall flyktninger og emigranter fra Afrika, Asia og Midtøsten har forsøkt å ta seg inn i Europa over Middelhavet. 

FN rapporterte i juli 2015 om et rekordstort antall mennesker som forsøkte å ta seg inn i Europa sammenlignet med tidligere år. Majoritetene av disse var flyktninger fra Syria, Afghanistan og Eritrea. Flere tusen har druknet under ferden over Middelhavet.

Om denne operasjonen

Operasjon Triton var en av flere EU-operasjoner som forsøkte å håndtere situasjonen. Operasjonen ble ledet av EU-byrået Frontex som har ansvaret for samarbeid mellom medlemslandenes grensekontroll. Triton startet 1. november 2014 og har base på Sicilia med ansvar for de sentrale delene av Middelhavet og flyktningruter til Italia - et havområde som ble krysset av over 180 000 mennesker i 2016 - hovedsakelig fra Libya, Egypt og Syria.

Operasjonen gjennomførte grensekontroll, søk og overvåkning av området ved hjelp av fly, helikoptre, fartøy og lag av etterretningspersonell. Dette personellet hadde i oppgave å etterforske nettverkene av menneskesmuglere som organiserer trafikken over Middelhavet. På havet var en del av oppgavene å bistå og redde flyktninger ved å laste de over fra ofte overfylte og uegnede båter og frakte de inn til land.

Triton ble avsluttet 1. februar 2018 og erstattet av Operation Themis.

Norges bidrag

Regjeringen vedtok at Norge skulle delta i operasjonen i april 2015. Den operative virksomheten ble ledet av politiet, og Forsvaret støttet med nødvendige ressurser. Forsvaret bidro med en mindre antall offiserer fra Kystvakten og Forsvarets sanitet i operasjon Triton.

Fra 2015 til 2017 befant disse seg ombord på det norske fartøyet Siem Pilot, et fartøy som ble leid av rederiet Siem-Meling DA. I mai 2017 overtok rederiet Olympic med fartøyet Olympic Commander.

Tips til videre lesning