Operation Sharp Guard

Norsk deltakelse
1993
1994
1995
Land
Bosnia-Hercegovina
Type
NATO
VEU
Region
Balkan

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Jugoslavia hadde røtter langt tilbake i tid. Den var preget av gamle motsetninger som kom til overflaten etter Jospi Broz Titos død i 1980. Diktatoren hadde lenge holdt nasjonalistiske krefter i sjakk. Jugoslavia skulle også bli påvirket av omveltningene i Europa mot slutten av 1980-tallet.

I juni 1991, etter lengre perioder med uroligheter, ble Slovenia og Kroatia de første republikkene som erklærte seg selvstendige fra Jugoslavia. Nord-Makedonia og Bosnia-Hercegovina fulgte etter i løpet av et drøyt halvår. Slovenias løsrivelse foregikk nesten uten dramatikk sammenlignet med resten av det tidligere Jugoslavia. Kroatia og Bosnia-Hercegovina, som begge hadde betydelige serbiske minoriteter, ble derimot åsted for krigshandlinger og omfattende overgrep mot sivile.

Om denne operasjonen

Operation Sharp Guard ble gjennomført i fellesskap mellom Nato og Den vesteuropeiske union (VEU) – en forsvarsallianse og sikkerhetspolitisk samarbeidsordning. Operasjonen startet 14. juni 1993 og tok over for Natos Operation Maritime Guard og VEUs Operation Sharp Fence.

Operasjonen hadde mandat fra en rekke resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, og hadde to hovedoppgaver: Å hindre all uautorisert skipstrafikk til Serbia og Montenegro, og å stoppe all våpentransport til krigførende land i konflikten. Dette ble gjennomført ved hjelp av overvåkning og inspeksjon av fartøy, både ved hjelp av marinefartøy og fly. Operasjonen ble avsluttet 1. oktober 1996 etter at FNs sikkerhetsråd opphevet sanksjonene mot Serbia og Montenegro.

Norges bidrag

Norge bidro med to fregatter til Operation Sharp Guard. KNM Trondheim fra 12. august til 29. november 1993. KNM Narvik deltok i to perioder, først i perioden 18. januar til 17. mai 1994, deretter 7. februar til 24. mai 1995.

Forsvaret mistet en soldat i operasjonen. Thomas Syversen døde i oktober 1993 mens han tjenestegjorde på KNM Trondheim.

Tips til videre lesning