knm bergen på vei inn oslofjorden i forbindelse med 1905-markeringen.knm bergen sailing in the oslofjord. in connection with the 1905-celebration.

Operation Maritime Monitor

Norsk deltakelse
1992
Land
Serbia og Montenegro (tidl. Jugoslavia)
Type
NATO
Region
Balkan

Bakgrunnen for konflikten

Konflikten i Jugoslavia hadde røtter langt tilbake i tid. Den var preget av gamle motsetninger som kom til overflaten etter Jospi Broz Titos død i 1980. Diktatoren hadde lenge holdt nasjonalistiske krefter i sjakk. Jugoslavia skulle også bli påvirket av omveltningene i Europa mot slutten av 1980-tallet.

I juni 1991, etter lengre perioder med uroligheter, ble Slovenia og Kroatia de første republikkene som erklærte seg selvstendige fra Jugoslavia. Nåværende Nord-Makedonia og Bosnia-Hercegovina fulgte etter i løpet av et drøyt halvår. Slovenias løsrivelse foregikk nesten uten dramatikk sammenlignet med resten av det tidligere Jugoslavia. Kroatia og Bosnia-Hercegovina, som begge hadde betydelige serbiske minoriteter, ble derimot åsted for krigshandlinger og omfattende overgrep mot sivile.

Om denne operasjonen

Natos Operation Maritime Monitor ble innledet 16. juli 1992 som alliansens bidrag til å opprettholde sanksjoner mot de stridende partene. Sanksjonene ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd gjennom resolusjon 713 (1991) og 757 (1992). Operasjonen ble dermed Natos første bidrag i konflikten på Balkan.

Operasjonen ble gjennomført med patruljevirksomhet utenfor kysten av Montenegro, hvor skipstrafikken ble overvåket, både ved hjelp av marinefartøy og AWACS-fly. Operasjonen ble avsluttet 22. november og videreført i Operation Maritime Guard.

Norges bidrag

Sjøforsvaret bidro med fregatten KNM Bergen i Operation Maritime Monitor.