Operation Agile Genie

Norsk deltakelse
1992
Land
Libya
Type
NATO
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

Bakgrunnen for Operation Agile Genie var å finne i terroraksjonen mot Pan Am flight 103 på vei fra Frankfurt til New York 21. desember 1988 – den såkalte Lockerbie-saken. Etterforskningen konkluderte med at den libyske etterretningstjenesten sto bak aksjonen, og førte til krav om utlevering av to personer som ble utpekt som mistenkte.

Ettersom libyske myndigheter ikke utleverte de mistenkte, økte spenningen mellom vestlige land og Libya. I mars 1992 innførte FNs sikkerhetsråd gjennom resolusjon 748 sanksjoner mot landet, med fokus på libysk luftfart og militærapparat. 

Om denne operasjonen

1. mai 1992 svarte Nato på resolusjon 748 med Operation Agile Genie. Oppdraget var å overvåke lufttrafikken langs kysten av Libya. Til dette benyttet man seg av AWACS-fly. Styrken var aktiv fram til 19. mai og hadde da flydd 36 oppdrag på til sammen 2336 timer.

Norges bidrag

Norges bidrag var personell til AWACS-styrken.