Norske lasteskipet Taiko / Norwegian cargo ship Taiko

OPCW-UN Joint Mission for Elimination of the Chemical Weapons Programme of the Syrian Arab Republic (OPCW-UN)

Norsk deltakelse
2013–2014
Land
Syria
Norsk personell
550
Type
FN
Region
Midtøsten

Bakgrunnen for konflikten

I Tunisia desember 2010 så man starten på en serie demonstrasjoner som skulle spre seg til flere land i den arabiske verden, og senere bli omtalt som den arabiske våren. I mars 2011 begynte demonstranter å samle seg i gatene i Syria i protest mot landets president Bashar al-Assads regime. 

Assad valgte å slå ned på protestene med vold, og situasjonen utviklet seg etter hvert til et væpnet opprør og borgerkrig. I april 2014 anslo FN at det hadde blitt drept over 190 000 mennesker i konflikten. I august 2013 ble det rapportert om bruk av kjemiske våpen mot sivile i hovedstaden Damaskus, noe som senere ble dokumentert av en FN-ledet etterforskning.

Om denne operasjonen

Operasjonen var et samarbeid mellom FN og organisasjonen «Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons» (OPCW). Oppdraget ble gjennomført på bakgrunn av FNs sikkerhetsråds resolusjon 2118, vedtatt 27. september 2013, om destruksjon av syriske kjemiske våpen. Sikkerhetsrådsresolusjonen påla Syria å destruere sitt eget våpenprogram innen utgangen av juni 2014.

Operasjonen ble gjennomført ved hjelp av personell i Syria, sivile lastefartøy som fraktet de kjemiske våpnene ut fra havnen i Latakia, og militære fartøy som fungerte som beskyttelse og eskorte. Den første lasten med våpen forlot Syria tidlig i januar 2014, og operasjonen ble erklært fullført i slutten av juni samme år. Våpnene ble fraktet fra Syria og videre til trygg destruering.

Norges bidrag

I november 2013 besluttet Norge å tilby støtte til FN og OPCW med å transportere kjemiske våpen fra Syria. Norge, i samarbeid med Danmark, kalte bidraget til OPCW-UN Operasjon Recsyr. Recsyr var under dansk ledelse, mens nestkommanderende for operasjonen var norsk. I tillegg stilte Norge med stabsoffiserer til operasjonsstaben. 

2.desember seilte fregatten KNM Helge Ingstad ut fra Bergen. Fregatten fikk rollen som eskortefartøy under operasjonen og sørget for at transporten av de kjemiske våpnene skjedde på en sikker måte. 

Besetningen om bord på Helge Ingstad bestod av 180 personer. Dette inkluderte spesialister innen sanitet og håndtering av kjemikalier og personell fra Marinens jegervåpen. 

I slutten av april 2014 ble KNM Helge Ingstad avløst av kystvaktfartøyet KV Andenes. Den 23. juni ble det meldt at den siste lasten med kjemiske våpen ble lastet ombord i lastefartøyet «Ark Futura», og KV Andenes var et av fartøyene som bidro til å eskortere skipet trygt fram til sitt bestemmelsessted. 

Det norskeide lastefartøyet «Taiko» var under militær kommando, og var en del av operasjonen helt til alle de kjemiske våpnene ble levert til destruksjon. Forsvaret hadde spesialister på kjemiske våpen fra både Hæren og Sjøforsvaret om bord i «Taiko».

Norge bidro også med et nasjonalt støtteelement som hadde som oppgave å ta i mot lastefartøyene i USA.

Tips til videre lesning